مشاوره آنلاین افسردگی

زیاد شنیده ایم که می گویند فلانی افسرده است، با کسی حرف نمی زند، بیرون نمی رود و خلاصه همیشه ناراحت است. اما آیا این ها واقعا نشانه های افسردگی هستند و اگر هستند چرا ایجاد شده اند و چگونه درمان می شوند؟

افسردگی چیست؟

depression یا همان افسردگی، یک بیماری است که بسیاری از افراد در هر سن، شرایط و موقعیتی در خطر ابتلا به آن هستند. دلایل بسیاری برای ایجاد این خلق و خوی غمگین و منزوی وجود دارد، از آب و هوای مرطوب و ابری یک منطقه در یک دوره ی زمانی گرفته تا شوک ها و بحران های شدید زندگی.

شروع افسردگی به هر دلیلی که باشد، می تواند از یک بی حوصلگی و کسالت کوچک تا رسیدن به اعتیاد، افکار منفی و حتی اقدام به خودکشی پیش برود و هرچه زودتر برای درمان آن اقدام شود احتمال و سرعت بهبودی آن بیشتر می شود.


درمان افسردگی

روش های درمانی زیادی برای این مشکل وجود که متخصصان روانشناسی و مشاوره از آنها استفاده می کنند تا لذت های زندگی را دوباره به یاد افراد افسرده بیاورند. این روش ها با توجه به دلیل و سطح این بیماری در فرد می تواند شامل دارو درمانی، رفتار درمانی، درمان های شناختی و دیگر روش های کاربردی و سازنده باشد.

مشاوره آنلاین افسردگی

با توجه به حالات خاصی که در افسردگی به سراغ افراد می آیند، مشاوره آنلاین می تواند یکی از بهترین روش ها برای برقراری ارتباط فرد با روانشناس یا مشاور باشد. مشاوره آنلاین تاپمو با سیستم آنلاین مشاوره در این زمینه به کمک افراد آمده است.