مشاوره آنلاین خانواده

مهمترین رکن جامعه خانواده است. خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اصلی ترین نقش را در پرورش افراد دارد. این موضوع موجب می شود سلامت خانواده ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد و روانشناسان را به فکر یافتن روش هایی بهتر و کارآمد تر در جهت رفع مسائل خانوادگی بیاندازد که یکی از آنها مشاوره خانواده است.

منظور از خانواده پیش از هرچیز یک زن و یک مرد هستند که با یکدیگر ازدواج کرده اند و به صورت مستقل زندگی می کنند. اما بیشتر خانواده ها گسترده تر هستند شامل بچه ها نیز می شوند که در اینجا زن و مرد به عنوان همسر نقشی جدا و به عنوان پدر یا مادر نیز نقشی دیگر برعهده دارند. از سوی دیگر نقش بچه ها به عنوان فرزند وبه عنوان خواهر یا برادر مطرح میشود. در گذشته نیز در اکثر خانواده ها مادربزرگ و پدربزرگ نیز به این اجتماع کوچک افزوده میشدند و نقش هایی بر عهده داشتند.


طلاق عاطفی در خانواده

در خانواده نیز مانند هر اجتماع دیگری افراد دچار اختلافات و درگیری هایی می شوند و این موارد اگر با بی توجهی مواجه شوند می توانند خطرناک شوند و بنیان این واحد مهم اجتماعی را با خطر از هم پاشیدگی رو به رو کنند.

شاید اسم طلاق عاطفی را شنیده باشید. گاهی مشکات کوچک اگر حل نشوند شاید کار را به طلاق حقیقی نرسانند، که البته آمار طلاق خلاف آن را نشان می دهد، ولی حتما طلاق روحی و عاطفی را به دنبال خواهند داشت که این خود موجب ضربه های جبران ناپذیر به همسران، بچه ها و در نتیجه به اجتماع می باشد.

مشاوره پیش از جدایی

روانشناسان برای حفاظت از این جامعه ی کوچک و مهم مشاوره خانواده را پیشنهاد می دهند. کمک گرفتن از یک مشاور روانشناس که تجربه و تخصص دارد می تواند زندگی شما را نجات دهد و مسیر شما را تغییر دهد. شاید بهتر باشد پیش از گرفتن یک تصمیم بزرگ و سرنوشت ساز به سراغ مشاوری امین بروید و از او هم حرف هایی بشنوید. مشاوره آنلاین تاپمو برای راحتی خیال شما مشاوره آنلاین را طرح ریزی کرده است.